Projecten

De projecten waarbij wij betrokken zijn, zijn even uitdagend als divers. Ze gaan over techniek, maar nooit alleen over techniek.

Projecten

Duurzaam rangeren

Details

Jaar:
2021
Klant:
Doorlooptijd:
Zes maanden
Voertuig:
Rangeerlocomotieven

Expertises

Innovatie & duurzaamheid
Haalbaarheidsstudies

Een bedrijf dat regelmatig rangeerlocomotieven huurt, wil enerzijds haar afhankelijkheid van verhuurders verlagen en anderzijds bijdragen aan de energietransitie en de ontwikkeling van nieuwe technieken stimuleren. Wij onderzochten de mogelijkheden voor het aanschaffen van een bestaande diesellocomotief om die vervolgens om te bouwen tot een waterstoflocomotief. We keken naar technische, operationele en financiële haalbaarheid en onderzochten een aantal alternatieve mogelijkheden, waaronder zowel ombouw als nieuwbouw en zowel waterstof als batterijtechnologie. Op basis van onze analyse kan de klant een gedegen afweging maken.

Cyber security in Rail

Details

Jaar:
2021
Klant:
Doorlooptijd:
Zes maanden
Voertuig:
Reizigerstreinen

Expertises

Business development ondersteuning
Haalbaarheidsstudies
Innovatie & duurzaamheid

Een internationaal opererend bedrijf in cyber security diensten, met een sterke groei in de automotive sector en ambities in de railsector, riep onze hulp in. Gezamenlijk onderzochten we welke kansen de railsector biedt en op welke termijn welke revenuen te verwachten zijn. We bekeken ook de concurrenten en toetredingsdrempels die zij onderweg zouden tegenkomen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot eenmarkt strategie waarmee zij, met onze steun, de markt konden betreden. We hielpen hen bij het doen van aanbiedingen en de realisatie en implementatie van spoorprojecten.

Voertuigonderhoud in Scandinavië

Details

Jaar:
2021
Klant:
Doorlooptijd:
Voertuig:

Expertises

Strategisch advies
Innovatie & duurzaamheid
Business development ondersteuning

Een gevestigd en kapitaalkrachtig  Nederlands bedrijf heeft interesse om haar innovatieve diensten op het gebied  van voertuig onderhoud uit te breiden naar Scandinavië. Op basis van onze  contacten in de markt, hebben wij een marktscan uitgevoerd. Dit heeft geleid  tot een advies over de aantrekkelijkheid van de markt en wat een goede  toetredingsstrategie zou kunnen zijn (autonome groei, acquisitie, samenwerkingen),  inclusief een aantal do’s en don’ts.

Toelatingsstrategie innovatieve goederenwagen

Details

Jaar:
2019
Klant:
Doorlooptijd:
Twee jaar
Voertuig:
Goederenwagens

Expertises

Toelating-strategie
Innovatie & duurzaamheid

We droegen bij aan de ontwikkeling van een nieuw type goederenwagen voor spoorvervoer door heel West-Europa. In deze wagen zijn technologieën gecombineerd uit verschillende andere materieeltypes. Met een diepgaande analyse van de technische eigenschappen binnen zowel Europese als nationale eisen, ontwikkelden we een (kosten)effectieve strategie voor het verkrijgen van typegoedkeuring. Deze werd getoetst bij nationale en Europese instanties en vervolgens uitgevoerd. Aansturing van een Notified Body was een belangrijk aspect van de opdracht.

Realisatie locomotieven met batterijtechnologie

Details

Jaar:
2018
Klant:
Doorlooptijd:
Drie jaar
Voertuig:
Goederenlocomotieven

Expertises

Aanbesteding & verwerving
Toelating-strategie
Innovatie & duurzaamheid
Haalbaarheidsstudies

We waren nauw betrokken bij de realisatie van de eerste locomotieven op batterijtechnologie in Nederland. Deze duurzame locomotieven vervangen de sterk verouderde en vervuilende diesel aangedreven rangeerlocomotieven. We bemiddelden bij de contractvorming tussen de fabrikant en een goederenvervoerder. Op iteratieve wijze kwamen we tot een ambitieuze - maar realistische - technische specificatie en bewaakten we de ontwikkeling en certificering.

Begeleiding Europese aanbesteding rollend materieel

Details

Jaar:
2021
Klant:
Doorlooptijd:
Zes maanden
Voertuig:
Reizigersmaterieel

Expertises

Aanbesteding & verwerving

We ondersteunden een grote fabrikant bij het doorlopen van een aanbestedingsprocedure. We adviseerden over de biedstrategie en de best passende technische oplossing(en). Vervolgens beoordeelden we de plannen op kwaliteit en bruikbaarheid en waar nodig suggereerden we aanpassingen. De beoordeling betrof technische zaken (over bijvoorbeeld RAMS/LCC of certificering) en meer algemene aspecten zoals leesbaarheid en overtuigingskracht.

Beoordeling kwaliteit aanbestedingsdossier treinbeveiliging

Details

Jaar:
2020
Klant:
Doorlooptijd:
Vier maanden
Voertuig:
Gehele spoorsysteem

Expertises

Toelating-strategie
Haalbaarheidsstudies
Strategisch advies
Aanbesteding & verwerving

Op verzoek van de klant namen we deel  aan een groep externe senior experts en gaven we een finale beoordeling op  kwaliteit en risicoprofiel van het omvangrijke en complexe  aanbestedingsdossier op het gebied van treinbeveiliging. Deze zogenaamde gate  review bestond uit analyse van de documenten en een serie interviews met  projectmedewerkers.

Continue verkenning marktkansen Europese railsector

Details

Jaar:
2021
Klant:
Doorlooptijd:
Jaren
Voertuig:
Diverse spoorvoertuigen

Expertises

Business development ondersteuning

Voor een grote fabrikant uit Azië, die in Europa nog niet actief is op materieelgebied maar wel deze ambitie heeft, bewaken we relevante markontwikkelingen en bespreken we periodiek potentieel interessante projecten en marktkansen.

Zero emissie busvervoer

Details

Jaar:
2018
Klant:
Doorlooptijd:
Vier jaar
Voertuig:
OV bussen

Expertises

Strategisch advies
Innovatie & duurzaamheid
Aanbesteding & verwerving

Een grote busvervoerder klopte aan voor hulp bij het binnen vijf jaar vervangen van de complete dieselvloot naar emissievrije voertuigen. We ontwikkelden een programmaplan en begeleidden de uitvoering. Mede op basis van onze adviezen zijn technische keuzes gemaakt, aanbestedingen uitgeschreven en is een implementatieprogramma opgezet en uitgevoerd. Ook het opstellen van de business cases en het verkrijgen van financieringen en subsidies vormden een belangrijk deel van de opdracht, waarbij intensief werd samengewerkt met de interne organisatie, de lokale autoriteiten en de concessieverlener.

Uitbreiden inzetgebied Locomotief

Details

Jaar:
2020
Klant:
Lorem ipsum
Doorlooptijd:
Drie maanden
Voertuig:
Goederenlocomotieven

Expertises

Toelating-strategie

Een leasemaatschappij uit Duitsland heeft een groot aantal locomotieven rondrijden bij diverse klanten. Deze locomotieven beschikken wel over ETCS en 25KV AC, maar niet over ATB en1500 V DC. Vanuit deze klanten is de wens gekomen om zónder technische wijzigingen een aantal grensstations en de Betuweroute in Nederland te kunnen bedienen. We deden een grondige analyse, spraken met autoriteiten en hebben zo een toelatingsstrategie bepaald op basis van de juridische kaders, inclusief de kosten, tijdslijn en benodigde activiteiten.