Complexe rail en OV vraagstukken

Doordachte adviezen en oplossingen

Onze kennis van materieel en operatie in de spoor- en OV-wereld helpt (internationale) bedrijven en overheden bij complexe,  techniek-gerelateerde uitdagingen rondom vervoer.

Techniek, maar nooit alleen techniek

Mobiliteit is  belangrijk in onze maatschappij. Vooral openbaar vervoer speelt wereldwijd een grote rol in het leven van miljoenen mensen.  Economische en maatschappelijke ontwikkeling bieden kansen en stellen ons voor complexe uitdagingen die vragen om duidelijke oplossingen.

Met meer dan twintig jaar ervaring in rollend materieel en openbaar vervoer helpen wij (internationale) bedrijven en organisaties bij complexe,  aan (voertuig-)techniek gerelateerde vraagstukken. Techniek staat vaak centraal in onze projecten, maar het is nooit het enige aspect. Markt, operatie, wet-en regelgeving of zakelijke overwegingen zijn even belangrijk. Met oog voor innovatie en duurzaamheid zoeken wij naar slimme oplossingen. We doen het denkwerk in de planfase en zorgen indien gewenst ook voor goede uitvoering van uw projecten.

We werken onder meer voor vervoerders, overheden, fabrikanten en grote consultancies die op zoek zijn naar specifieke kennis.  Nederland is onze thuisbasis, maar ook over de landsgrenzen bieden we klanten advies, coördinatie en strategische ondersteuning. Met lokale aanwezigheid in Nederland, Hongarije, China en Vietnam zijn we ook internationaal goed gepositioneerd en werken we zowel in Europa als Azië.

Conceptueel sterk en complementair

Ons kleine en hechte team beschikt over een flinke dosis kennis en denkkracht. We zijn conceptueel sterk, gericht op innovatie en vullen elkaar goed aan. We doorzien vraagstukken dan ook snel. We zijn ondernemend, gaan de diepte én de breedte in en nemen eigenaarschap voor projecten. En zo nodig betrekken we externe experts met specifieke kennis en ervaring.

3

partners

20+

jaar ervaring

30+

afgeronde projecten

6

expertises op techniek en management

Expertises

Complexe vraagstukken vragen om een scherpe analyse en doeltreffend advies. U mag bij ons rekenen op een doortastende aanpak, waarbij we vragen altijd vanuit meerdere invalshoeken bekijken. We nemen daarin altijd de perspectieven mee van alle betrokkenen: eigenaren, reizigers, concessieverleners, toelatende instanties en wetgevers, financiers en onderhouders. Ook juridische en financiële analyses behoren tot ons werkterrein.

Aanbesteding & verwerving

Zoekt u ondersteuning bij het uitschrijven van of inschrijven op een aanbesteding? 3PT biedt advies, ondersteuning en begeleiding.

Innovatie & duurzaamheid

Innoveren en verduurzamen wordt steeds belangrijker. Wij zetten graag onze expertise in voor het realiseren van innovaties in uw materieelvloot. Daarbij heeft duurzaamheid onze speciale aandacht.

Toelating-strategie

Certificering en het verkrijgen van toelating in overeenstemming met nationale en Europese wet- en regelgeving is een hele opgave. Wij helpen u graag bij het uitzetten van een strategie en bij de uitvoering daarvan.

Strategisch advies

Wij denken graag mee met uw planvorming en helpen bij het scherpstellen van doelen. In het bijzonder kunt u bij ons terecht voor roadmaps, business cases of verkenning van kansen en risico’s in relatie tot openbaar vervoer en materieeltechniek.


Business development ondersteuning

Heeft u ideeën voor het ontwikkelen, verbeteren en vermarkten van nieuwe producten? Wij helpen u graag bij het nader onderzoeken van de markt. Wij adviseren u hoe deze het beste benaderd kan worden. Vervolgens helpen we u ook graag bij het realiseren van al uw plannen.


Haalbaarheidsstudies

Heeft u vragen over de haalbaarheid of toepasbaarheid van een project of product? Wij kijken graag met u mee, geven een grondig en reëel advies over de haalbaarheid én wijzen u op alternatieven.


Projecten

De projecten waarbij wij betrokken zijn, zijn even uitdagend als divers.

2019

Toelatingsstrategie innovatieve goederenwagen

We droegen bij aan de ontwikkeling van een nieuw type goederenwagen voor spoorvervoer door heel West-Europa. In deze wagen zijn technologieën gecombineerd uit verschillende andere materieeltypes. Met een diepgaande analyse van de technische eigenschappen binnen zowel Europese als nationale eisen, ontwikkelden we een (kosten)effectieve strategie voor het verkrijgen van typegoedkeuring. Deze werd getoetst bij nationale en Europese instanties en vervolgens uitgevoerd. Aansturing van een Notified Body was een belangrijk aspect van de opdracht.

2018

Realisatie locomotieven met batterijtechnologie

We waren nauw betrokken bij de realisatie van de eerste locomotieven op batterijtechnologie in Nederland. Deze duurzame locomotieven vervangen de sterk verouderde en vervuilende diesel aangedreven rangeerlocomotieven. We bemiddelden bij de contractvorming tussen de fabrikant en een goederenvervoerder. Op iteratieve wijze kwamen we tot een ambitieuze - maar realistische - technische specificatie en bewaakten we de ontwikkeling en certificering.

2021

Begeleiding Europese aanbesteding rollend materieel

We ondersteunden een grote fabrikant bij het doorlopen van een aanbestedingsprocedure. We adviseerden over de biedstrategie en de best passende technische oplossing(en). Vervolgens beoordeelden we de plannen op kwaliteit en bruikbaarheid en waar nodig suggereerden we aanpassingen. De beoordeling betrof technische zaken (over bijvoorbeeld RAMS/LCC of certificering) en meer algemene aspecten zoals leesbaarheid en overtuigingskracht.